Phong thủy và Âm Dương Ngũ hành

25/04/2019 - 393

Người xưa gọi Phong thủy là Âm Dương, thầy Phong thủy được gọi là thầy Âm Dương. Vậy thế nào là Âm Dương? Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm Âm Dương

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tất cả các sự vật đều có hai mặt, bất kỳ sự vật nào cũng được tồn tại dưới thể thống nhất của các mặt đối lập, mâu thuẫn. Đây chính là biểu hiện của nhận thức và triết lý “Âm dương hòa hợp”. Con người có nam có nữ, tạo thành một xã hội loài người; động vật có cái, có đực, như vậy vạn vật mới sinh sôi nảy nở được; tương tự, thực vật cũng vậy, có loại thuộc Dương tính và có loại thuộc Âm tính, tạo thành một thế giới màu xanh phong phú và hấp dẫn. Đen và trắng, Mặt Trăng và Mặt Trời, sáng và tối,... tất cả đều là một cặp đối lập nhau, tồn tại song song với nhau, tạo thành một thế giới vô cùng đa dạng.Theo quan điểm của khoa học hiện đại, bất kỳ sự vật nào đều tồn tại dưới dạng chỉnh thể của hai mặt đối lập. Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất cấu thành vật chất, trong nguyên tử có các ion dương và ion âm. Sự phát triển của khoa học đã chứng minh nguyên tử được tạo thành bởi các hạt, trong các hạt có ion dương và ion âm. Thực tế đã chứng minh, tất cả mọi sự vật trên thế giới này đều tồn tại dưới dạng vật thể thống nhất của các mặt đối lập.

 

Phong thủy và âm dương ngũ hành 

Cũng chính vì vậy mà người xưa đã chia vạn vật trong Vũ Trụ thành Âm và Dương. Khái niệm về Âm Dương đầu tiên được bắt đầu từ cảm nhận về thời gian của con người: Mặt Trời là Dương, Mặt Trắng là Âm; ban ngày là Dương, ban đêm là Âm, mặt hướng về ánh sáng của vật thể là Dương, mặt quay vào hướng tối tăm là Âm. Cứ suy diễn như vậy, người ta đã lấy Âm và Dương để giải thích cho các hiện tượng tự nhiên và các hiện tượng xã hội. 

Chu dịch - Học thuyết Âm Dương đầu tiên trong lịch sử 

Chu dịch - Học thuyết Âm Dương đầu tiên trong lịch sử

Khái niệm Âm Dương được phát triển thành học thuyết Âm Dương thời nhà Chu, đặc biệt trong cuốn “Chu dịch”, người xưa đã bao quát toàn diện và hệ thống lại một cách chi tiết về thật lý Âm Dương, được coi là học thuyết Âm Dương đầu tiên trong lịch sử. Trong “Chu dịch - Thoán truyện có viết: “Đại tai càn nguyên, vạn vật dẫn thủy”; “Đại tai Khôn nguyên, vạn vật tư sinh”, “Nhị khí cảm ứng dĩ tương vu… nhi vạn vật hóa sinh” (Đức nguyên của quẻ Càn lớn đến như vậy, mọi vật đều bắt nguồn từ đó; Hai nguyên khí này cảm ứng lẫn nhau, hóa sinh vạn vật). Trong đó “Nguyên” là Càn thuộc Dương, Khôn thuộc Âm. Khí Âm Dương hòa hợp, là ngọn nguồn của vạn vật. “Chu dịch - Hệ từ thượng truyện” cũng nói: “Cố dịch có Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái”.

 

Điều đó chỉ ra rằng, Thái cực bao gồm cả Càn Khôn, Lưỡng nghi Âm Dương, từ đó mà sinh ra vạn vật trên thế gian. Người xưa dùng hình thức Thái cực đồ trắng phân minh, một Âm một Dương, tượng trưng cho tất cả đều ở trạng thái thống nhất giữa các mặt đối lập. Đồng thời, kết cấu của Thái cực đồ, phần Âm bao bọc quấn quýt với phần Dương, trong phần đen (hắc ngư) có chấm tròn trắng và trong phần trắng (bạch ngư) có chấm tròn đen, biểu thị trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, đối lập nhưng thống nhất nhau.


Biểu tượng Âm dương hòa hợp trong phong thủy 

Biểu tượng Âm dương hòa hợp trong phong thủy


Trong “Kinh dịch”, người xưa có viết: “Nhất Âm nhất Dương vị chi đạo” (Một Âm một Dương gọi là đạo). Điều này cũng có nghĩa là một Âm và một Dương tồn tại một quy luật đối lập. Sự đối lập của Âm và Dương không tồn tại dưới dạng tĩnh mà nó chuyển động, biến hóa, cả hai cùng có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, cùng di dịch, cùng chuyển hóa, tuần hoàn. Cũng giống sự chuyển hóa của ngày và đêm trong thế giới tự nhiên, hay sự thay đổi của bốn mùa trong một năm; hay sự luân chuyển cát hung, họa phúc, tốt xấu trong xã hội loài người.


Âm Dương sinh ra từ Thái cực, Thái cực sinh ra từ Khí. Hạt nhân của Phong thủy cũng là Khí, còn gọi là Trường khí. Vấn đề Âm Dương trong Phong thủy có nghĩa là làm thế nào để nhận thức được sự cấu thành Trường khí của Âm Dương hòa hợp. Người xưa nghiên cứu về Phong thủy, mục đích là để phát hiện, lựa chọn và bài trí sao cho Âm Dương hòa hợp, Âm Dương cân bằng.


Trên thế gian này, vạn sự, vạn vật đều tồn tại dưới dạng thống nhất của hai mặt Âm Dương đối lập, vậy làm thế nào để đạt được trạng thái ổn định, cân bằng Âm Dương? Nói tóm lại, vạn sự vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, cùng điều tiết chi phối nhau tạo nên thế ổn định, cân bằng Âm Dương.


Tương sinh tương khắc trong ngũ hành 

Tương sinh tương khắc trong ngũ hành


Thông qua sự quan sát sự vật trong thời gian dài, người xưa phân định được các sự vật thuộc hành nào trong Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Họ cho rằng, các nhân tố (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) này chính là nguyên tố cơ bản tạo nên sự vật. Các hành trong Ngũ hành vốn có tính tương sinh, tương khắc lẫn nhau. Quan hệ tương sinh giữa các hành trong Ngũ hành là: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Mối quan hệ tương khắc giữa các hành trong Ngũ hành là: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Mỗi nguyên tố trong Ngũ hành đều được sinh ra từ nguyên tố khác, và bản thân nó sẽ sinh ra một nguyên tố khác; vừa bị khắc bởi một nguyên tố khác, vừa khắc nguyên tố khác. Như vậy, sự tương sinh và tương khắc luôn tồn tại trong Ngũ hành, tạo nên sự cân bằng ổn định về Âm Dương cho vạn vật.


Mối tương quan giữa Âm dương và Ngũ hành   

Mối tương quan giữa Âm dương và Ngũ hành


Các thiên thể trong Vũ Trụ tác dụng xuống Trái Đất, Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời tạo ra bốn mùa. Trường khí của mùa xuân thuộc Mộc (Mộc vượng), thích hợp để vạn vật sinh trường; Trường khí mùa hạ thuộc Hỏa (Hỏa vượng), cây cối um tùm xanh tốt; Trường khí mùa thu thuộc Kim (Kim vượng), tiết trời lạnh lẽo, thê lương, cây cối rụng lá trơ trọi; Trường khí mùa động thuộc Thủy (Thủy vượng), tiết trời cô cùng lạnh lẽo, vạn vật héo tàn; thời tiết của mười tám ngày cuối năm thuộc Thổ (Thổ vượng), lúc này mặc dù thời tiết lạnh lẽo song vào thời điểm Tiểu hàn và Đại hàn, cây cối bắt đầu mọc mầm dưới đất, chờ tới khi thời cơ thuận lợi là đâm chồi nảy lộc. Đây chính là vòng tuần hoàn hàng năm, khiến cho Âm Dương cân bằng, thể hiện sự biến hóa Ngũ hành của sự vật theo thời gian.


Con người sinh sống trên Trái Đất, xét về phương phương vị trí địa lý, được chia thành 8 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc; phân tích một cách cụ thể hơn, người ta chia phương vị thành 64 hướng (8 nhân 8).Căn cứ vào sự xoay chuyển vận hành của Trái Đất và vị trí của Trái Đất so với 28 chòm sao (Nhị thập bát tú), sự tương ứng của năng lượng từ trường trong Vũ trụ, người xưa đã liên hệ 8 hướng này với Ngũ hành. Khí của phương Đông thuộc Mộc (Mộc vượng); Khí của phương Nam thuộc Hỏa (Hỏa vượng); Khí của phương Tây thuộc Kim (Kim vượng); Khí của phương Bắc thuộc Thủy (Thủy vượng); Khí của Đông Bắc và Tây Nam thuộc Thổ (Thổ vượng); Đông Nam thuộc Mộc; Tây Bắc thuộc Kim; giữa (Trung ương) thuộc Thổ; giữa chúng có mối quan hệ (Ngũ hành) tương sinh tương khắc với nhau, tạo nên sự cân bằng Âm Dương trên Trái Đất.

  Âm dương ngũ hành và bát quái 

Âm dương ngũ hành và bát quái

Tổng hợp các phương vị của Âm Dương Ngũ hành và Bát quái, chúng ta có thể hiểu được khái niệm Phong thủy của người xưa. Trên cơ sở cân bằng Âm Dương giữa Mặt Đất, không gian và thời gian mà xét từng vật cụ thể khác nhau, xét Trường khí xung quanh cũng như sự hung cát của người và vật (sự hòa hợp giữa con người với môi trường xung quanh).

Nguồn: Sưu tầm