PHONG THỦY VÀ CÁCH NHÌN NHẬN KHOA HỌC VỀ TRƯỜNG KHÍ

08/04/2019 - 38

 

Phong thủy và Trường khí là hai khái niệm khác nhau, tuy nhiên chúng lại có mối quan hệ tương hỗ, thống nhất với nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc hai khái niệm này, chúng tôi xin được phân tích đôi điều về Phong thủy và Trường khí.

Phong Thủy và Trường Khí 

Phong Thủy và Trường Khí

Về khái niệm Phong thủy, trong cuốn “Táng thư”, Quách Phách (đời Tấn) đã đề cập tới ba khái niệm Khí, Phong, Thủy. Vậy theo quan điểm khoa học hiện đại, người ta nhìn nhận thế nào về những nhân tố kể trên?

Khái niệm “Khí” trong Khí và Phong thời xưa được biểu thị bằng Ái. Theo tương truyền, thời xưa chữ Ái đọc là Khí, đồng âm với từ Khí hiện nay. Bản chất của Khí vốn là những hạt siêu nhỏ, nó không chỉ là khí trong không khí đơn thuần mà nó còn bao hàm cả nghĩa là một loại lực, một loại sóng, một loại năng lượng. Khí là mẹ của vạn vật. Thời kỳ đầu khai thiên lập địa, khi Bàn Cổ lập ra Trời Đất, không gian trên Mặt Đất chỉ là một mớ hỗn độn, đó chính là biểu hiện của Khí. Có thể coi Khí là khái niệm bao hàm tất cả vật chất có trong Vũ Trụ. Khi các vật chất Vũ Trụ này có được năng lượng, nó sẽ chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, khi trở thành dạng sóng năng lượng, nó sẽ tạo thành hiện tượng Phong (gió) trong Phong Thủy. Vì Thế, thực chất của Phong (gió) vẫn là Khí, hay nói cách khác, Gió được sinh ra từ Khí, chuyển từ dạng Khí mà thành. Theo đó, trong phạm vi nhất định khi Khí có được năng lượng, nó sẽ hình thành trường của Khí, gọi là Từ trường. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, bất kỳ một vật thể nào đều được tồn tại dưới trạng thái tiềm năng nhất định, do đó chúng đều được coi là Khí, đều có Trường khí riêng.

 Gió trong Phong Thủy

Gió trong Phong Thủy là Trường Khí

Trủy (nước) trong Phong thủy của nước ngoài tự nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nước trong tự nhiên là cách gọi chung cho các vật tồn tại dưới dạng lỏng, không mùi, không vị trên Trái Đất. Còn Thủy trong Phong thủy là dạng vật chất luôn thay đổi trạng thái, nó là tên gọi, là đại từ chỉ một loại năng lượng được sinh ra từ Trái Đất. Cùng với sự thay đổi không ngừng của Trái Đất, nó tụ lại mà thành, cùng biến hóa tạo nên thế đặc biệt. Thông thường, nó ẩn mình chờ thời cơ thích hợp thì hiển thị dưới dạng năng lượng từ trường  mạnh mẽ hơn. Thực tế, khái niệm Thủy trong Phong thủy chính là biểu hiện của năng lượng từ trường trên Trái Đất. Người xưa gọi loại từ trường này là Thủy, còn gọi là Địa khí. Đại khí cũng được chia thành hai loại: Loại cát và loại hung.

Nước trong phong thủy là địa khí 

Nước trong Phong Thủy là Địa khí

Dựa trên cơ sở những phân tích sau đây, chúng ta có thể thấy Phong thủy và Trường khí chính là sự kết hợp tương hỗ lẫn nhau của năng lượng Trái Đất và năng lượng từ trường. Đúng như trong “Thanh U tiên sinh _ Táng kinh“ từng viết: “Nội khí manh sinh, Ngoại khí hình thành, nội ngoại tương thừa, Phong thủy tự thành “ (Khí bên trong được sinh ra sẽ hình thành khí bên ngoài, khí bên trong và khí bên ngoài tương hợp nhau, tạo nên Phong thủy). Trong đó, Địa hình, địa mạo, địa vật thích hợp không gian Trời Đất, năng lượng kết hợp tạo nên trạng thái tốt nhất, đó là Trường khí tốt, Phong thủy tốt. Ngược lại Trường khí xấu, phong thủy xấu.

                                                                                                                                                       Nguồn: sưu tầm